УВАГА! КОНКУРС!

15 apr 2020

Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
Завідувач художньо-постановочною частиною – 1 штатна одиниця

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), підвищення кваліфікації. Стаж роботи в галузі культури не менше 3 років.

Завдання та обов'язки:
1. Здійснювати керівництво всім комплексом робіт художньо-постановочної частини.
2. Організовувати та контролювати виробництво прем’єрних вистав, осіб залучених до виробничих процесів у постановці вистави. Організовувати виготовлення декорацій у межах затверджених витрат та термінів, монтування і проведення вистав, як на стаціонарі так і під час виїзду.
3. Брати участь разом з художником-постановником, режисером у розгляді та представлені макетів і ескізів, оформлення на затвердження керівництву. Складати описи робіт, організовувати виготовлення макетів, кошторисної та технічної документації.
4. Складати плани і графіки робіт та контролювати їх виконання.
5. Готувати заявки на придбання необхідних матеріалів для нових та поновлених вистав. Забезпечувати можливе комплектування та використання деталей оформлення із запасних фондів, вести склади.
6. Готувати заявки на ремонт, оформлення вистав поточного репертуару.
7. Організовувати роботу з підготовки сценічного майна до гастролей, виїзних вистав (ремонт, оформлення, упакування, перевезення тощо).
8. Складати кошторис витрат на постановки вистав.
9. Забезпечувати дисципліну та організованість у роботі підлеглих йому служб, бездоганно дотримуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.
10. Повинен знати організацію творчо-виробничого процесу; основи економіки, техніку і технологію виготовлення декорацій, меблів, реквізиту тощо; властивості та специфіку фактури матеріалів, що застосовуються у театральному виробництві, правила зберігання і транспортування декорацій; досвід роботи у галузі декораційного мистецтва; специфіку театральної роботи.

Для участі в конкурсі громадянин України надає наступні документи:
1. Заяву про участь в конкурсі у довільній формі;
2. Особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку, з вклеєною фотокарткою;
3. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
4. Витяг та копія з трудової книжки (за наявності);
5. Копія документа про освіту (диплому та додатку) за відповідною спеціальністю;
6. Творче резюме, портфоліо.
Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки).

Термін прийому документів – до 30 квітня 2020 р. (включно)
У сканованому вигляді документи надсилати на e-mail театру: kurbas_theatre@yahoo.com, у темі листа вказати: «конкурс на посаду завпост».
Дати і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться у два етапи:
• перший етап – розгляд документів, поданих претендентами: 01 травня 2020 р. о 12:00 год. конкурсною комісією в онлайн-режимі.
• другий етап – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу у формі співбесіди в онлайн-режимі. До другого етапу конкурсу будуть допущені претенденти, які відповідають кваліфікаційним вимогам і вчасно подали оформлені належним чином документи. Дата проведення другого етапу конкурсу буде оголошена додатково.

Додаткова інформація email: kurbas_theatre@yahoo.com та за номером телефону: 0638856989

♯♭